bây chừ, tình trạng lãng phí thức ăn là vấn đề của nhiều quốc gia, […]